Concello de Bergondo - Cursos formativos 2020

Cursos ofertados

NOTA: A programación destes cursos poderá sufrir variacións ao longo do ano en función de novas suxestións por parte dos/as veciños/as ou por mor de non alcanzar un número mínimo de participantes.

Manipulador/a de alimentos

Manipulador/a de alimentos

febreiro • 3 h. • gratuito

Certificado oficial para a manipulación de alimentos. Imprescindible para profesións relacionadas coa hostalería, cociña, etc. Impartido pola Cruz Vermella en xornada de tarde.

Poda de árbores frutais

Poda de árbores frutais

marzo • 20 h. • gratuito

Curso básico para iniciarse nos coñecementos da poda de frutais. Impartido por expertos na Escola de Capacitación Agraria de Guísamo. Parte teórica e parte práctica.

Seguridade en plantas petroquímicas

Seguridade en plantas petroquímicas

marzo • 12 h. • gratuito

Formación imprescindible para traballar en calquera sector no recinto da refinería de Repsol da Coruña. Impartido por empresa homologada.

Manexo do desfibrilador externosemiautomático (DESA)

Manexo do desfibrilador externosemiautomático (DESA)

marzo • 5 h. • gratuito

Formación oficial impartida pola Cruz Vermella para o manexo de desfibrilador externo semiautomático en situacións de emerxencia.

Introdución práctica ao deseño gráfico

Introdución práctica ao deseño gráfico

abril • 30 h. • gratuito

Introdución práctica ao deseño de carteis, logos, papelería e maquetación.

Tratamento dixital de fotografías

Tratamento dixital de fotografías

abril • 30 h. • gratuito

Edición avanzada das fotografías para o seu uso en medios dixitais: redes sociais, páxinas web, etc.

Trámites electrónicos coas administracións públicas

Trámites electrónicos coas administracións públicas

maio • 20 h. • gratuito

Analizaremos as principais vías de contacto que teñen hoxe en día as empresas e os cidadáns coas administracións públicas. Descarga e manexo de certificados electrónicos, DNI electrónico… A factura electrónica e a plataforma FACE.

Aplicador/a de produtos fitosanitarios (nivel básico)

Aplicador/a de produtos fitosanitarios (nivel básico)

marzo • 5 h. • gratuito

Formación oficial impartida pola Cruz Vermella para o manexo de desfibrilador externo semiautomático en situacións de emerxencia.

Ponte grúa

Ponte grúa

xuño • 8 h. • gratuito

Certificado oficial para o manexo de ponte grúa. Teoría e prácticas en Bergondo.

Manexo de carretilla elevadora

Manexo de carretilla elevadora

xuño • 8 h. • gratuito

Certificado oficial para o manexo dunha carretilla elevadora. Teoría e prácticas en Bergondo.

Atención a persoas con demencia e alzheimer

Atención a persoas con demencia e alzheimer

setembro • 20 h. • gratuito

Formación impartida pola Cruz Vermella para a adquisición das ferramentas necesarias para atender a persoas con demencia e alzheimer.

Prevención de riscos laborais(nivel básico)

Prevención de riscos laborais(nivel básico)

outubro • 60 h. • gratuito

Este curso ofrece os coñecementos necesarios para obter o nivel básico en Prevención de Riscos Laborais. Trátase dun curso semipresencial: 20 horas presenciais e 40 horas a distancia.

Auxiliar de cociña: especialidade repostería

Auxiliar de cociña: especialidade repostería

novembro • 20 h. • gratuito

Certificado oficial para a manipulación de alimentos. Imprescindible para profesións relacionadas coa hostalería, cociña, etc. Impartido pola Cruz Vermella en xornada de tarde.

l

lugar de inscrición

Edificio de Servizos Sociais e Promoción Económica

DATA DE INSCRICIÓN EN TODOS OS CURSOS

A partir do 10 de febreiro

p

Información

981 791 252 – ext. 3
cursosformativos.bergondo.gal

Criterios de selección

1. Terán preferencia aquelas persoas empadroadas no Concello de Bergondo. Primeiro as persoas en procura de emprego e despois os que estean traballando ou noutras situacións.

2. Seguidamente terán prioridade as persoas en procura de emprego que non estean empadroados no Concello de Bergondo. Finalmente, as persoas en activo ou noutras situacións procedentes doutros concellos.

3. Dentro de cada un dos colectivos seguirase a rigorosa orde de inscrición.

organiza

Formulario de contacto

11 + 7 =